Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

Interpretacje przepisów udzielone przez Prezesa ARM

2020-11-25 12:26:11

Numery kont ARM i Urzędu Dzielnicy Wola, na które należy wpłacać opłaty związane z interpretacjami

Numer konta, na które należy wpłacać opłatę w wysokości 40,00 PLN za wydanie pisemnej interpretacji indywidualnej dotyczącej opłaty zapasowej na podstawie art. 34 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

Agencja Rezerw Materiałowych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa
03 1130 1017 0000 3159 1520 0075

Numer konta, na które należy wpłacać opłatę skarbową w wysokości 17,00 PLN od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa na podstawie art. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

 

Decyzja Prezesa ARM nr BPI-1F/15 w sprawie udzielenia interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 270.68 kB)

Decyzja Prezesa ARM nr BPI-2F/15 w sprawie udzielenia interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 485.32 kB)

Decyzja Prezesa ARM nr BPI-3F/15 w sprawie udzielenia interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 371.81 kB)

Decyzja Prezesa ARM nr BPI-4F/15 w sprawie udzielenia interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 439.08 kB)

Decyzja Prezesa ARM nr BPI-5F/15 w sprawie udzielenia interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 230.27 kB)

Decyzja Prezesa ARM nr BPI-7F/15 w sprawie udzielenia interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 466.97 kB)

Decyzja Prezesa ARM nr BPI-8F/15 w sprawie pisemnej interpretacji indywidualnej dotyczącej opłaty zapasowej (rozmiar: 84.85 kB)

Decyzja Prezesa ARM nr BPI-11F/15 w sprawie pisemnej interpretacji indywidualnej dotyczącej opłaty zapasowej (rozmiar: 101.01 kB) 

Decyzja Prezesa ARM nr BPI-12F/15 w sprawie pisemnej interpretacji indywidualnej dotyczącej opłaty zapasowej (rozmiar: 90.01 kB) 

Decyzja Prezesa ARM nr BPI-13F/15 w sprawie pisemnej interpretacji indywidualnej dotyczącej opłaty zapasowej (rozmiar: 209.1 kB) 

Decyzja Prezesa ARM nr BPI-14F/15 w sprawie pisemnej interpretacji indywidualnej dotyczącej opłaty zapasowej (rozmiar: 95.37 kB) 

Decyzja Prezesa ARM nr BPI-15F/15 w sprawie pisemnej interpretacji indywidualnej dotyczącej opłaty zapasowej (rozmiar: 95.41 kB) 

Decyzja Prezesa ARM nr BPI-16F/15 w sprawie pisemnej interpretacji indywidualnej dotyczącej opłaty zapasowej (rozmiar: 93.77 kB) 

Decyzja Prezesa ARM nr BPI-18F/15 w sprawie pisemnej interpretacji indywidualnej dotyczącej opłaty zapasowej (rozmiar: 192.12 kB) 

Decyzja Prezesa ARM nr BPI-19F/15 w sprawie pisemnej interpretacji indywidualnej dotyczącej opłaty zapasowej (rozmiar: 291.49 kB)

Decyzja Prezesa ARM nr BPI-20F/15 w sprawie pisemnej interpretacji indywidualnej dotyczącej opłaty zapasowej (rozmiar: 233.92 kB) 

Decyzja Prezesa ARM nr BPI-21F/15 w sprawie pisemnej interpretacji indywidualnej dotyczącej opłaty zapasowej (rozmiar: 502.7 kB) 

Decyzja Prezesa ARM nr BPI-23F/15 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 221,06 kB) 

Decyzja Prezesa ARM nr BPI-24F/15 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 231,17 kB) 

Decyzja Prezesa ARM nr BPI-25F/15 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 228,76 kB) 

Decyzja Prezesa ARM nr BPI-26F/15 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 216,28 kB) 

Decyzja Prezesa ARM nr BPI-27F/15 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 373,72 kB) 

Decyzja Prezesa ARM nr BPI-28F/15 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 381,18 kB) 

Decyzja Prezesa ARM nr BPI-30F/15 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 478,9 kB) 

Decyzja Prezesa ARM nr BPI-31F/15 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasow (rozmiar: 454,69 kB) 

Decyzja Prezesa ARM nr BPI-32F/15 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 452,72 kB) 

Decyzja Prezesa ARM nr BPI–1/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 504,74 kB)

Decyzja Prezesa ARM nr BPI–2/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 499,43 kB)

Decyzja Prezesa ARM nr BPI–3/I/ 16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 375,67 kB)

Decyzja Prezesa ARM nr BPI–4/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 377 kB)

Decyzja Prezesa ARM nr BPI–5/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 448,78 kB)

Decyzja Prezesa ARM nr BPI–6/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 402,57 kB)

Decyzja Prezesa ARM nr BPI–7/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 391,37 kB)

Decyzja Prezesa ARM nr BPI–8/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 448,44 kB)

Decyzja Prezesa ARM nr BPI–9/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 382,18 kB)

Decyzja Prezesa ARM nr BPI–10/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 444,16 kB)

Decyzja Prezesa ARM nr BPI–11/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 440,63 kB)

Decyzja Prezesa ARM nr BPI–12/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 374,92 kB)

Decyzja Prezesa ARM nr BPI–13/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 384 kB)

Decyzja Prezesa ARM nr BPI–14/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 388,57 kB)

Decyzja Prezesa ARM nr BPI–15/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 391,62 kB)

Decyzja Prezesa ARM nr BPI–16/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 383,07 kB)

Decyzja Prezesa ARM nr BPI–18/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 391,67 kB)

Decyzja Prezesa ARM nr BPI–20/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 364,52 kB)

Decyzja Prezesa ARM nr BPI–22/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 510.47 kB)

Decyzja Prezesa ARM nr BPI–23/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 399,97 kB)

Decyzja Prezesa ARM nr BPI–24/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 391,85 kB)

Decyzja Prezesa ARM nr BPI-25/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 503,42 kB) 

Decyzja Prezesa ARM nr BPI-26/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 520,26 kB) 

Decyzja Prezesa ARM nr BPI-27/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 475,85 kB) 

Decyzja Prezesa ARM nr BPI-28/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 489,93 kB) 

Decyzja Prezesa ARM nr BPI-29/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 505,23 kB) 

Decyzja Prezesa ARM nr BPI-30/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 496,78 kB) 

Decyzja Prezesa ARM nr BPI-31/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 516,81 kB) 

Decyzja Prezesa ARM nr BPI-32/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 731 kB) 

Decyzja Prezesa ARM nr BPI-33/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 584,35 kB)

Decyzja Prezesa ARM nr BPI-34/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 774,75 kB) 

Decyzja Prezesa ARM nr BPI-36/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 325,35 kB)

Decyzja Prezesa ARM nr BPI–37/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 401,59 kB)

Decyzja Prezesa ARM nr BPI-38/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 375,25 kB)

Decyzja Prezesa ARM nr BPI–39/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 391,28 kB)

Decyzja Prezesa ARM nr BPI–40/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 370,15 kB)

Decyzja Prezesa ARM nr BPI-1/I/17 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 304,11 kB) 

Decyzja Prezesa ARM nr BPI-4/I/17 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 307,84 kB) 

Decyzja Prezesa ARM nr BPI–5/I/17 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 370,45 kB)

Decyzja Prezesa ARM nr BPI-6/I/17 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 461,85 kB) 

Decyzja Prezesa ARM nr BPI-7/I/17 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 375,08 kB)

Decyzja Prezesa ARM nr BPI-8/I/17 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 309,01 kB) 

Decyzja Prezesa ARM nr BPI–9/I/17 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 467,58 kB)  

Decyzja Prezesa ARM nr BPI–10/I/17 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 366,39 kB)

Decyzja Prezesa ARM nr BPI–11/I/17 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 442,31 kB)

Decyzja Prezesa ARM nr BPI–13/I/17 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 534,15 kB)

Decyzja Prezesa ARM nr BPI–16/I/17 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 225,01 kB)

Decyzja Prezesa ARM nr BPI–1/I/18 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 414,22 kB)

Decyzja Prezesa ARM nr BPI–2/I/18 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 371.23 kB)

Decyzja Prezesa ARM nr BPI–3/I/18 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 315.12 kB)

Decyzja Prezesa ARM nr BPI–4/I/18 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 315.6 kB)

Decyzja Prezesa ARM nr BPI–5/I/18 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 887.1 kB)

Decyzja Prezesa ARM nr BPI–6/I/18 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 292.71 kB)

Decyzja Prezesa ARM nr BPI–7/I/18 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 313.84 kB)

Decyzja Prezesa ARM nr BPI–8/I/18 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 272.07 kB)

Decyzja Prezesa ARM nr BPI–9/I/18 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 343.43 kB)

Decyzja Prezesa ARM nr BPI–10/I/18 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 506.13 kB)

Decyzja Prezesa ARM nr BPI–11/I/18 w sprawie udzielenie pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 494.15 kB)

Decyzja Prezesa ARM nr BPI–12/I/18 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 276.4 kB)

Decyzja Prezesa ARM nr BPI–13/I/18 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 543.45 kB)

Decyzja Prezesa ARM nr BPI–14/I/18 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 260.81 kB)

Decyzja Prezesa ARM nr BPI–15/I/18 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 278.76 kB)

Decyzja Prezesa ARM nr BPI–16/I/18 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 294.06 kB)


Decyzja Prezesa ARM nr BPI–1 IZ/18 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych (rozmiar: 436,79 kB)

Decyzja Prezesa ARM Nr BPI-2 IZ/18 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych (rozmiar: 435.12 kB)

Decyzja Prezesa ARM Nr BPI-3 IZ/18 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych (rozmiar: 403.02 kB)

Decyzja Prezesa ARM Nr BPI-4 IZ/18 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych (rozmiar: 481.1 kB)

Decyzja Prezesa ARM Nr BPI-5 IZ/18 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych (rozmiar: 458.99 kB)

Decyzja Prezesa ARM Nr BPI-6 IZ/18 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych (rozmiar: 464.62 kB)

Decyzja Prezesa ARM Nr BPI-7 IZ/18 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych (rozmiar: 473.81 kB)

Decyzja Prezesa ARM Nr BPI-8 IZ/18 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych (rozmiar: 465.2 kB)

Decyzja Prezesa ARM Nr BPI-9 IZ/18 w sprawie udzielenia indywidualnej interpretacji przepisów dotyczących tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych (rozmiar: 364.88 kB)


Decyzja Prezesa ARM Nr BPI-1/I/19 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 455.05 kB)

Decyzja Prezesa ARM Nr BPI-2/I/19 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 297.8 kB)

Decyzja Prezesa ARM Nr BPI-3/I/19 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 366.08 kB)

Decyzja Prezesa ARM Nr BPI-4/I/19 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 344.09kB)

Decyzja Prezesa ARM Nr BPI-5/I/19 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji (rozmiar: 323.52 kB)

Decyzja Prezesa ARM Nr BPI-6/I/19 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 297.97 kB)

Decyzja Prezesa ARM Nr BPI-7/I/19 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej oraz tworzenia zapasów interwencyjnych (rozmiar: 324.68 kB)

Decyzja Prezesa ARM Nr BPI-8/I/19 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 297.97 kB)

Decyzja Prezesa ARM Nr BPI-9/I/19 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 297.97 kB)

Decyzja Prezesa ARM Nr BPI-10/I/19 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 218.22 kB)

Decyzja Prezesa ARM Nr BPI-13/I/19 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 189.43 kB)


Decyzja Prezesa ARM Nr BPI-1 IZ/19 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych (rozmiar: 468 kB)

Decyzja Prezesa ARM Nr BPI-2 IZ/19 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych (rozmiar: 367 kB)

Decyzja Prezesa ARM Nr BPI-3 IZ/19 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych (rozmiar: 433.64 kB)

Decyzja Prezesa ARM Nr BPI-4 IZ/19 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych (rozmiar: 360.77 kB)


Decyzja Prezesa ARM Nr BPI-1/I/20 w sprawie udzielenia indywidualnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 182.83 kB)

Decyzja Prezesa ARM Nr BPI-1/I/20 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej (rozmiar: 288.18 kB)

Decyzja Prezesa ARM Nr BPI-3/I/20 w sprawie udzielenia indywidualnej interpretacji  (rozmiar: 191.64 kB)

Decyzja Prezesa ARM Nr BPI-4/I/20 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów ustawy o zapasach (rozmiar: 179.69 kB)

Decyzja Prezesa ARM Nr BPI-5/I/20 w sprawie udzielenia indywidualnej interpretacji  (rozmiar: 229.52 kB)

Decyzja Prezesa ARM Nr BPI-6/I/20 w sprawie udzielenia indywidualnej interpretacji  (rozmiar: 129.21 kB)

Decyzja Prezesa ARM Nr BPI-7/I/20 w sprawie udzielenia indywidualnej interpretacji (rozmiar: 101.4 kB)

Decyzja Prezesa ARM Nr BPI-8/I/20 w sprawie udzielenia indywidualnej interpretacji (rozmiar: 136.81 kB)

Decyzja Prezesa ARM Nr BPI-9/I/20  w sprawie udzielenia indywidualnej interpretacji (rozmiar: 158.7 kB) 

Decyzja Prezesa ARM Nr BPI-10/I/20  w sprawie udzielenia indywidualnej interpretacji (rozmiar: 178.22 kB) 

Decyzja Prezesa ARM Nr BPI-11/I/20  w sprawie udzielenia indywidualnej interpretacji (rozmiar: 119.53 kB)

Decyzja Prezesa ARM Nr BPI-12/I/20  w sprawie udzielenia indywidualnej interpretacji (rozmiar: 97.72 kB)

Decyzja Prezesa ARM Nr BPI-13/I/20 w sprawie udzielenia indywidualnej interpretacji (rozmiar: 118.22 kB)
Dezyzja Prezesa ARM Nr BPI-14/I/20 w sprawie udzielenia indywidualnej interpretacji (rozmiar: 228.66 kB)

Decyzja Prezesa ARM Nr BPI-15/I/20 w sprawie udzielenia indywidualnej interpretacji (rozmiar: 81.25 kB)


Decyzja Prezesa ARM Nr BPI-1 IZ/20 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji (rozmiar: 542.84 kB )

Decyzja Prezesa ARM Nr BPI-2 IZ/20 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych (rozmiar: 462.89 kB)

Decyzja Prezesa ARM Nr BPI-3 IZ/20 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych (rozmiar: 364.32 kB )

Decyzja Prezesa ARM Nr BPI-4 IZ/20 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych (rozmiar: 359.04 kB)

Decyzja Prezesa ARM Nr BPI-5/IZ/20 w sprawie udzielenia indywidualnej interpretacji (rozmiar: 198.79 kB)

Decyzja Prezesa ARM Nr BPI-6 IZ/20 w sprawie udzielenia indywidualnej interpretacji (rozmiar: 163.72 kB)

Decyzja Prezesa ARM Nr BPI-7 IZ/20 w sprawie udzielenia indywidualnej interpretacji (rozmiar: 215.21 kB)

Decyzja Prezesa ARM Nr BPI-8 IZ/20 w sprawie udzielenia indywidualnej interpretacji (rozmiar: 128.43 kB)

Decyzja Prezesa ARM Nr BPI-9 IZ/20 w sprawie udzielenia indywidualnej interpretacji (rozmiar: 243.99 kB) 

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Andrzej Przeździecki (02.02.2018)
Pierwsza publikacja: Weneta Lenius (16.06.2015)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (25.11.2020)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty