Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

Zasady udzielania zamówień

2019-01-25 11:51

Postępowanie na zakup towarów do rezerw żywnościowych poprzedzone jest rozeznaniem rynku, które prowadzi się poprzez zamieszczenie ogłoszenia o postępowaniu przetargowym na stronie internetowej Agencji. Ponadto ogłoszenie o postępowaniu przetargowym przesyłane jest do przedsiębiorców, którzy mogą spełnić warunki udziału w postępowaniu

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Weneta Lenius (11.06.2015)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (25.01.2019)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty