Ogłoszenia na zakup towarów do rezerw medycznych

2017-09-27 14:57

W tym miejscu zamieszczane są ogłoszenia na zakup rezerw medycznych.

Informacje Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Weneta Lenius (11.06.2015)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (27.09.2017)

Dostawa tabletek jodku potasu oraz zakup usługi transportu produktu o upływającym terminie ważności i zagospodarowanie powstałego odpadu medycznego

2019-05-21 13:00

Rozeznanie rynku poprzedzające planowane postępowanie na dostawę tabletek jodku potasu
do 18 magazynów na terenie Polski wskazanych przez Agencję oraz zakup usługi transportu produktu o upływającym terminie ważności z 18 magazynów zlokalizowanych na terenie Polski wskazanych przez Agencję i zakup usługi zagospodarowania powstałego odpadu medycznego

Informacja szczegółowa

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Agnieszka Gutowska (21.05.2019)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (21.05.2019)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (21.05.2019)

Zakup produktów leczniczych o nazwie międzynarodowej Ranitidinum, Clindamycinum, Midazolamum i Acetylcysteinum oraz usługi ich przechowywania i wymiany

2019-05-21 12:08

Rozeznanie rynku poprzedzające planowane postępowanie na zakup produktów leczniczych o nazwie międzynarodowej Ranitidinum, Clindamycinum, Midazolamum i Acetylcysteinum oraz usługi ich przechowywania w magazynie farmaceutycznym Oferenta zlokalizowanym na terenie Polski, w tym dokonywania ich wymiany przez okres 3 lat od dnia odbioru produktów przez Agencję

Informacja szczegółowa

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Agnieszka Gutowska (21.05.2019)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (21.05.2019)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (21.05.2019)

Zakup produktów leczniczych oraz usługi ich przechowywania i wymiany

2019-05-21 11:25

Rozeznanie rynku poprzedzające planowane postępowanie na zakup produktów leczniczych oraz usługi ich przechowywania w magazynie farmaceutycznym Oferenta zlokalizowanym na terenie Polski, w tym dokonywania ich wymiany przez okres 3 lat od dnia odbioru produktów przez Agencję

Informacja szczegółowa

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Agnieszka Gutowska (21.05.2019)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (21.05.2019)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (21.05.2019)

Zakup usługi przechowywania antybiotyków i leków przeciwdrgawkowych w magazynie farmaceutycznym Oferenta zlokalizowanym na terenie Polski

2019-05-16 07:59

Zakup usługi przechowywania antybiotyków i leków przeciwdrgawkowych w magazynie farmaceutycznym Oferenta zlokalizowanym na terenie Polski wraz z dokonywaniem ich wymiany przez okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 30.06.2023 r., za wynagrodzeniem ustalonym przez Strony w drodze negocjacji

Informacja szczegółowa

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Agnieszka Gutowska (15.05.2019)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (16.05.2019)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (16.05.2019)

Archiwum

Ilość dokumentów w archiwum: 255

Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty