Do pobrania

2019-07-03 09:58

Dokument Adobe Acrobat Informator dla przedsiębiorcy - ustawa o zapasach wg. stanu prawnego na dzień 14.04.2017 r. (rozmiar: 5,72 MB)

Dokument Adobe Acrobat Druk w formacie PDF wniosku o wpis do rejestru (rozmiar: 214,05 kB)

Dokument Adobe Acrobat Druk w formacie PDF wniosku o wykreślenie z rejestru (rozmiar: 202,08 kB)

Druk informacji składanej przez przedsiębiorcę do ARM

Dokument Załącznik nr 1 w formacie PDF- Informacja o ilości produkcji paliw oraz przywiezionej i wywiezionej ropy naftowej i paliw i wysokości należnej opłaty zapasowej (rozmiar: 81,29 kB)

Arkusz Załącznik nr 1 w formacie Excel - Informacja o ilości produkcji paliw oraz przywiezionej i wywiezionej ropy naftowej i paliw i wysokości należnej opłaty zapasowej (rozmiar: 17.02 kB)
 
PDF Załącznik nr 2 w formacie PDF - Informacja o ilości i lokalizacji tworzonych i magazynowanych zapasów obowiązkowych (rozmiar: 138,42 kB) 

Arkusz Załącznik nr 2 w formacie Excel - Informacja o ilości i lokalizacji tworzonych i magazynowanych zapasów obowiązkowych (rozmiar: 16,33 kB)

PDF Załącznik nr 3 w formacie PDF - Informacja o ilości i lokalizacji zapasów handlowych
(rozmiar: 137,66 kB) 

Arkusz Załącznik nr 3 w formacie Excel - Informacja o ilości i lokalizacji zapasów handlowych (rozmiar: 15,51 kB)

PDF Załącznik nr 4 w formacie PDF - Informacja o ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej i paliw, do utworzenia których przedsiębiorca jest zobowiązany w danym roku kalendarzowym (rozmiar: 139,99 kB) 

Arkusz Załącznik nr 4 w formacie Excel - Informacja o ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej i paliw, do utworzenia których przedsiębiorca jest zobowiązany w danym roku kalendarzowym (rozmiar: 16,55 kB) 

Arkusz kalkulacyjny Informacja dla Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych sporządzona przez podmiot prowadzący skład podatkowy lub zarejestrowanego odbiorcę, o podmiotach, na rzecz których dokonano nabyć wewnątrzwspólnotowych paliw silnikowych – w miesiącu … 20... roku (rozmiar: 13.92 kB)

Dokument Adobe Acrobat Wzór deklaracji składanej przez producentów i handlowców Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych (rozmiar: 413,82 kB)

Druk informacji składanej przez przedsiębiorcę do Ministra Energii

Druk informacji w formacie Word o kosztach tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych składanej przez przedsiębiorcę Ministrowi Energii  (rozmiar: 43.5 kB)

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Andrzej Przeździecki (28.02.2019)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (28.02.2019)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (03.07.2019)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty