Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

Aktualności

Strona: 1, 2

Opłata zapasowa i Fundusz Zapasów Interwencyjnych

Opłata zapasowa – opłata ponoszona i uiszczana przez producentów i handlowców od 1 stycznia 2015 r. na rzecz ARM, w celu pokrycia kosztów tworzenia i finansowania zapasów agencyjnych

Fundusz Zapasów Agencyjnych – utworzony ustawą „o zapasach” państwowy fundusz celowy, zarządzany przez Prezesa ARM, gromadzący środki na tworzenie i utrzymywanie zapasów agencyjnych oraz finansujący realizację zadań ARM w zakresie tworzenia i utrzymywania zapasów agencyjnych

Strona: 1, 2
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty