[Archiwum] Zakup usługi zagospodarowania odpadów produktów leczniczych

2018-11-08 07:30:00

Agencja Rezerw Materiałowych prowadzi rozeznanie rynku dotyczące odbioru (transportu) produktów leczniczych stanowiących odpady i ich zagospodarowania.

Termin obioru odpadów do dnia 21.12.2018 r.

Zadanie nr 1.

Lp.

Nazwa produktu leczniczego

Kod odpadu

Waga towaru
w kg

Miejsce odbioru odpadów

1.

Szczepionka NeisVac

18 01 09

129

Wąwał k/Tomaszowa Maz. woj. łódzkie

2.

Ketanest 10

18 01 09

Zadanie nr 2.

Lp.

Nazwa produktu leczniczego

Kod odpadu

Waga

Miejsce odbioru odpadów

1.

Dobuject

18 01 09

630

Ełk woj. warmińsko-mazurskie

2.

Etomidate Lipuro

18 01 09

3.

Thiosol

18 01 09

W przypadku wyrażenia przez Państwa chęci nawiązania współpracy z Agencją w powyższym zakresie proszę o przesłanie:

  • oferty cenowej obejmującej transport i zagospodarowanie odpadów (wynagrodzenie bez podatku VAT, stawka VAT, wynagrodzenie z podatkiem VAT) - oddzielnie dla każdego Zadania,
  • aktualnego zezwolenia na gospodarowanie odpadami / unieszkodliwianie odpadów,
  • aktualnego zezwolenia na transport odpadów,
  • aktualnego wypisu z właściwej bazy podmiotów, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Oczekujemy na Państwa odpowiedź na niniejsze ogłoszenie w terminie do dnia 15.11.2018 r.

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Milewska Alicja (07.11.2018)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (08.11.2018)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (08.11.2018)