Zakup towarów i usług do rezerw

2017-10-09 15:11

Zakupy do technicznych rezerw strategicznych, zarówno nowych towarów, jak i usług związanych z gospodarowaniem rezerwami (przeglądy okresowe, konserwacje) dokonywane są w oparciu o wewnętrzne uregulowania prawne Agencji, zgodnie z:

  • 13 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1846),
  • ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz.1167, z późn. zm.).
Informacje Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (09.10.2017)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (09.10.2017)

Archiwum

Ilość dokumentów w archiwum: 1

Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty