Zasady udzielania zamówień

2017-09-29 13:47

Postępowanie na zakup towarów do medycznych rezerw strategicznych i usług w zakresie utrzymywania tych rezerw poprzedzone jest rozeznaniem rynku, które przeprowadza się poprzez umieszczenie na stronie internetowej Agencji oraz BIP informacji o planowanych zakupach. Zainteresowani Oferenci w oparciu o powyższą informację dokonują Zgłoszenia udziału w postępowaniu

Informacja szczegółowa

Informacje Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (29.09.2017)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (29.09.2017)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty