Sprzedaż rezerw medycznych

2017-05-12 14:54

W tym miejscu zamieszczane są ogłoszenia dot. sprzedaży rezerw medycznych

 Sprzedaż dokonywana jest w ramach:

  1. likwidacji rezerw strategicznych zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz.U. Nr 229, poz. 1496, z późn. zm.)
  2. gospodarowania medycznymi rezerwami strategicznymi powstającymi w wyniku dokonywania wymiany/zamiany rezerw w rozumieniu przepisów ustawy o rezerwach strategicznych w związku z realizacją ustawowego obowiązku utrzymywania rezerw strategicznych przez Agencję.

Sprzedaż realizowana jest w drodze przetargów pisemnych ogłaszanych na stronie BIP oraz dodatkowo, w przypadku likwidacji, w prasie ogólnopolskiej.

Warunki przetargu oraz szczegółowe dne dotyczące asortymentu w ramach prowadzonego postępowania zamieszczane są na stronie www.arm.gov.pl w zakładce "Rezerwy medyczne".

Informacje Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Aleksandra Sienkiewicz (12.05.2017)
Ostatnia publikacja: Aleksandra Sienkiewicz (12.05.2017)
Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Alicja Milewska (05.04.2018)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (05.04.2018)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (05.04.2018)

Archiwum

Ilość dokumentów w archiwum: 72

Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty