Struktura organizacyjna

2014-04-17 10:31

 1. W skład Agencji wchodzą Centrala Agencji oraz Oddziały Terenowe Agencji, zwane dalej „oddziałami terenowymi".
 2. W skład Centrali Agencji wchodzą następujące komórki organizacyjne:  
  • Biuro Audytu Wewnętrznego;
  • Biuro Finansowo-Księgowe;
  • Biuro Infrastruktury i Logistyki;
  • Biuro Kontroli;
  • Biuro Organizacyjne;
  • Biuro Prawne;
  • Biuro Rezerw i Zapasów Interwencyjnych Paliw;
  • Biuro Rezerw Medycznych;
  • Biuro Rezerw Żywnościowych;
  • Biuro Teleinformatyki;
  • Samodzielne Stanowisko do spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
  • wyodrębnione samodzielne stanowiska pracy.
 3. Oddziałami terenowymi Agencji są:
  • Oddział Terenowy nr 1 z siedzibą w Katowicach, obejmujący swoim zasięgiem terytorialnym województwa: małopolskie, podkarpackie i śląskie;
  • Oddział Terenowy nr 2 z siedzibą w Lublinie, obejmujący swoim zasięgiem terytorialnym województwa: lubelskie, mazowieckie i świętokrzyskie;
  • Oddział Terenowy nr 3 z siedziba w Olsztynie, obejmujący swoim zasięgiem terytorialnym województwa: podlaskie, pomorskie i warmińsko - mazurskie;
  • Oddział Terenowy nr 4 z siedzibą w Poznaniu obejmujący swoim zasięgiem działania województwa: kujawsko-pomorskie, łódzkie i wielkopolskie;
  • Oddział Terenowy nr 5 z siedzibą w Szczecinie, obejmujący swoim zasięgiem działania województwa: lubuskie i zachodniopomorskie;
  • Oddział Terenowy nr 6 z siedzibą we Wrocławiu, obejmujący swoim zasięgiem działania województwa: dolnośląskie i opolskie.
ikonaInformacje o dokumencie ikonaDrukuj ikonaNa początek
X Udostępnił: Olga Czarkowska
Wyświetleń strony: 63 810