Misja Agencji Rezerw Materiałowych:
Nowoczesne zarządzanie rezerwami strategicznymi
i zapasami dla wsparcia ludności i gospodarki
w sytuacjach kryzysowych

[Archiwum] Przetarg na sprzedaż dwóch wózków widłowych

2010-12-08 10:33:35

Ten dokument został przeniesiony do archiwum
w dniu: 2010-12-22 15:31:41
Jego treść może być już nieaktualna

Agencja Rezerw Materiałowych
00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12

Ogłasza przetarg na sprzedaż dwóch wózków widłowych

Agencja Rezerw Materiałowych informuje, że posiada do sprzedaży:

  1. Wózek widłowy Typ: EAGLE 7/25 LPG FUT Suchedniów, Nr fab. 4514, rok produkcji 1997, wyłączony z eksploatacji z powodu niesprawnego wspomagania układu hydraulicznego.

  2. Wózek widłowy Typ: RAK 1.6 LPG FUT Suchedniów, Nr fab. 0370, rok produkcji 2000, wyłączony z eksploatacji z powodu niesprawnego układu przeniesienia napędu.

Zainteresowanych kupnem informujemy, że ww. wózki widłowe można oglądać w dniach 08.12.2010 r. - 21.12.2010 r. w godz. 8:00-14:00 na terenie Składnicy w Komorowie, ul. Różańska 88, 07-310 Ostrów Mazowiecka, woj. mazowieckie.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się w sprawie sprzedaży jest:

Pan Piotr Kruk - p.o. Kierownik Składnicy, tel. 29 746 20 29.

Sprzedaż wózków widłowych, o których mowa w ogłoszeniu odbędzie się w trybie przetargu pisemnego - zbieranie ofert.

Proponowana cena sprzedaży wózka widłowego typ EAGLE 7/25 LPG: 9150,00 zł brutto, natomiast wózka widłowego typ RAK 1.6 LPG: 6100,00 zł brutto. Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tą samą cenę.

W ofercie należy podać: nazwę firmy oferenta, adres, NIP, REGON oraz proponowaną cenę zakupu brutto, a w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, adres, NIP.

Oferty należy złożyć do dnia 22.12.2010 r. do godz. 11:00 w siedzibie Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Komorowie, ul. Różańska 88, 07-310 Ostrów Mazowiecka, woj. mazowieckie lub przesłać pocztą. Oferty przesłane pocztą po terminie nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert przeprowadzi komisja w dniu 22.12.2010 r. o godz. 11:15 w obecności oferentów.

O wyborze najkorzystniejszej oferty sprzedawca powiadomi oferenta na piśmie w terminie 14 dni od dnia otwarcia ofert.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży. Nabywca zobowiązany jest do odbioru zakupionego wózka własnym staraniem i na własny koszt.

Oferty złożone (przesłane) nie podlegają zwrotowi, a będą stanowiły dokumentację przeprowadzonej procedury przechowywanej przez sprzedającego.

Informacje o dokumencie Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (08.12.2010)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (08.12.2010)
QR Code Program przeciw korupcji Marka Polskiej Gospodarki Powierchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty