Zapasy paliw

2015-11-03 11:43

  • Zapasy paliwZapasy paliw

    Paliwa to produkty naftowe określone w ustawie o zapasach w art. 2 pkt 2 lit. f-n, w tym również zawierające dodatki bez względu na ilość.

Informacje Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Weneta Lenius (03.11.2015)
Ostatnia publikacja: Weneta Lenius (03.11.2015)

Informacja dla przedsiębiorstw energetycznych i podmiotów przywożących

2017-07-14 10:53

Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, 791 i 1089) informujemy o obowiązku składania sprawozdań

Informacja szczegółowa

Informacje Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (14.07.2017)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (14.07.2017)

Agencja Rezerw Materiałowych informuje...

2017-02-07 10:40

Informuję, że w dniu 6.02.2017 r. zostało opublikowane Dokument Adobe Acrobat Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 31.01.2017 r. w sprawie wzoru deklaracji składanej przez producentów i handlowców Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 219) (rozmiar: 642,81 kB) 

W związku z powyższym, począwszy od okresu rozliczeniowego od stycznia 2017 r. deklaracje określone art. 22 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1899 z późn. zm.) należy składać do Prezesa ARM wg wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia.

Dotychczasowy wzór informacji o ilości produkcji paliw oraz przywiezionej i wywiezionej ropy naftowej i paliw i wysokości należnej opłaty zapasowej (zał. nr 1) może być używany jedynie do składania korekt uprzednio przesłanych danych za okres 2015-2016.

Informacje Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (07.02.2017)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (07.02.2017)

Informacja dla podmiotów prowadzących skład podatkowy lub zarejestrowanych odbiorców

2017-03-15 13:11

Komunikat dla podmiotu prowadzącego skład podatkowy lub dla zarejestrowanego odbiorcy

Informacja szczegółowa

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Andrzej Przeździecki (04.02.2016)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (15.03.2017)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (15.03.2017)

Archiwum

Ilość dokumentów w archiwum: 2

Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty