Misja Agencji Rezerw Materiałowych:
Nowoczesne zarządzanie rezerwami strategicznymi
i zapasami dla wsparcia ludności i gospodarki
w sytuacjach kryzysowych

Akty prawne

2014-11-05 09:10

Agencja Rezerw Materiałowych (ARM) działa na podstawie:

PDF ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (tekst jednolity, Dz.U. z dnia 30.10.2012 r., poz. 1190) (rozmiar: 475,89 kB)
 
PDF ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw (rozmiar: 398,05 kB) 
 
PDF Statutu Agencji Rezerw Materiałowych nadanego Zarządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 11 marca 2011 r. (rozmiar: 822,82 kB) 

PDF Zarządzenia nr 13 Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2011 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rezerw Materiałowych (rozmiar: 169,35 kB) 

PDF Zarządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 stycznia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rezerw Materiałowych (rozmiar: 286,33 kB)

PDF Zarządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rezerw Materiałowych (rozmiar: 220,45 kB) 


*link stanowi odesłanie do tekstu pierwotnego ustawy, bez uwzględnienia późniejszych zmian

Informacje o dokumencie Drukuj Na początek
X Udostępnił: Anna Grabińska
QR Code Program przeciw korupcji Marka Polskiej Gospodarki Powierchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty