Informacje ogólne o Agencji Rezerw Materiałowych

Agencja Rezerw Materiałowych (ARM) działa na podstawie:

Agencja Rezerw Materiałowych realizuje wynikające z ustaw zadania w zakresie gospodarowania rezerwami strategicznymi, jak również utrzymuje państwowe zapasy ropy naftowej i produktów naftowych oraz nadzoruje zapasy obowiązkowe ropy naftowej i paliw.

Agencja Rezerw Materiałowych posiada osobowość prawną i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o rezerwach strategicznych oraz w ustawie o finansach publicznych.

Działalnością Agencji kieruje Prezes, powoływany przez Prezesa Rady Ministrów, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki.

Prezes Agencji jest organem Agencji, kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.

Drukuj Do góry strony

Udostępnił: Olga Czarkowska (2014-04-24 09:16)

Archiwum

dokumentów: 2
Wyświetleń strony: 1 696 282