Misja Agencji Rezerw Materiałowych:
Nowoczesne zarządzanie rezerwami strategicznymi
i zapasami dla wsparcia ludności i gospodarki
w sytuacjach kryzysowych


Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 września 2015 r. uruchomiona zostanie nowa strona internetowa Agencji Rezerw Materiałowych oraz strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej