Misja Agencji Rezerw Materiałowych:
Nowoczesne zarządzanie rezerwami strategicznymi
i zapasami dla wsparcia ludności i gospodarki
w sytuacjach kryzysowych

Praktyki w administracji rządowej

Uczestniczymy w rządowym programie praktyk studenckich.